Asortiman


U Đurđevičkom ugljenom basenu je utvrđen jedan ugljeni sloj izvanrednog kvaliteta i prosječne debljine oko 18 metara. Ugalj pripada tvrdom mrkom uglju čije pojedine komponente odgovaraju komponentama kamenog uglja. Đurđevički separisani ugalj jedan je od najboljih mrkih ugljeva u širem regionu i ima široke mogućnosti plasmana.


U sljedećoj tabeli prikazan je proizvodni asortiman.Asortiman Granulacija (mm.) DTV (GJ/t)
Mrki ugalj - KOMAD 60 - 120 21,200
Mrki ugalj - KOCKA 30 - 60 22,100
Mrki ugalj - ORAH 13 - 30 21,700
Mrki ugalj - SITNI I 0 - 15 21,000
Mrki ugalj - SITNI 0 - 3 11,000

Asortiman uglja iz đurđevičkog basena uslovljen je najviše načinom eksploatacije, načinom transporta i najzad ulaznim mlinom u separaciji. Od utrošene količine eksploziva direktno zavisi i krupnoća dobijenog uglja. Veličina komada tokom transporta se smanjuje. Najveći komadi se usitnjavaju prilikom ulazka u separaciju. Završni proces separisanja je odvajanje po krupnoći zrna komercijalnog uglja koji se utovara u vagone. Koliko će kojih asortimana izaći zavisi u prvom redu od načina eksploatacije, odnosno od količine eksploziva koji se upotrebljava za miniranje ugljenog sloja, kao i od kvaliteta uglja. Standardne veličine asortimana za mrke ugljeve kreću se od 0,1-120 mm. U ovom intervalu kreću se gotovi proizvodi uglja sa đurđevičke separacije.


Đurđevička separacija je izvršila tehnološka ispitivanja sitnih asortimana u cilju proizvodnje briketa mrkog uglja. Labaratoriska ispitivanja su gotova, a takođe je završena poluindustriska proba u Francuskoj i postojeći kvalitet sitnog asortimana đurđevičke separacije mogle bi da daju novi kvalitetni proizvod (u vidu briketa od 9 do 19,253 (GJ/t).